Press "Enter" to skip to content

Norge verste på offentlig transport i Europa

Nordmenn er bundet til portugisiskene for lavest bruk av offentlig transport i Europa, ifølge en rapport fra SSB utgitt på tirsdag.
Blant de 20 europeiske landene som inngår i statistikken, har Ungarn skåret høyest når det gjelder bruk av offentlig transport. Ungarernes bruk av kollektivtransport står for 35 prosent av alle personlige reiser. I Norge utgjør bruk av offentlig transport bare 11 prosent av alle personlige reiser.

Med Norge bundet til Portugal på bunnen av offentlig transportbruk, bør det ikke komme som en overraskelse at nordmenn er nær toppen når det gjelder bruk av private biler.

Den gjennomsnittlige norske driver 33 kilometer i bilen hver dag. Det er bak bare franskmennene, som satte inn et daglig gjennomsnitt på 34 kilometer bak rattet.

Romania fører statistisk sammenligning med sine innbyggere som kjører bare 12 kilometer per dag i sine private biler.

Statistisk sentralbyrås sammenligning viser at bruken av offentlig transport har gått kraftig ned i flere land siden 2000.

Bruken av personbiler har derimot økt dramatisk. I Norge har de siste 50 årene hatt en seks ganger økning i privat kjøretøystrafikk. I 1965 var personbilstrafikken i Norge 10 milliarder kilometer. Et halvt århundre senere hadde den totale årlige reiselengden av personbil eksplodert til 62 milliarder passasjer kilometer.

I løpet av samme periode fra 1965 til 2015 har flyselskapet i Norge også økt 15 ganger over.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *